Privacy Statement

Vastgoedfuncties.nl verzamelt alleen persoonsgegevens indien de bezoekers hier zelf mee instemmen. Persoonsgegevens zijn gegevens die worden toegekend aan een specifiek individu of rechtspersoon, inclusief, bijvoorbeeld een klantnaam (werkgever en werkzoekende), telefoonnummer, e-mailadres, persoonlijke voorkeuren en informatie over online activiteiten die direct verwijzen naar hem of haar. In een aantal gevallen dient Vastgoedfuncties.nl persoonsgegevens te verwerken om haar website en daaraan verbonden diensten aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen. Deze verwerking van persoonsgegevens geschiedt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij beschermen de privacy van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt en spannen ons in deze persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen, uitgezonderd indien dezelfde informatie door werknemers van Vastgoedfuncties.nl benodigd is voor de uitvoering van de opdracht(en) of indien het doel is u te informeren over productontwikkelingen, speciale aanbiedingen en producten en services van Vastgoedfuncties.nl, of indien de informatie benodigd is door justitiële autoriteiten of dit bij wet is vereist. In deze privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens wij in welke gevallen verwerken en voor welke doeleinden deze worden gebruikt.

Registreren als Werkgever of Werkzoekende
Wanneer u zich via onze website als Werkgever of Werkzoekende wilt registreren vragen wij u om enkele persoonsgegevens in te vullen. Deze gegevens worden gebruikt teneinde:
– Het gebruiksgemak van de website te vergroten en om daarmee onze dienstverlening te kunnen verbeteren;
– Vacatures en/of CV’s te plaatsen of voor u te plaatsen;
– Passende vacatures of CV’s aan uw gegevens te kunnen koppelen;
– U te informeren over de diensten van Vastgoedfuncties.nl.

Wanneer wij uw gegevens niet mogen gebruiken, dient u ons hierover te informeren per e-mail. Wij zullen uw verzoek respecteren en uw gegevens aanpassen en/of verwijderen.

Gegevensverstrekking aan derden
Vastgoedfuncties.nl zal uw gegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming verkopen, verspreiden of anderszins bekendmaken aan derden, tenzij wij hiertoe verplicht zijn op grond van e wet of een rechterlijk bevel. Vastgoedfuncties.nl neemt verantwoordelijkheid wanneer het gaat om navolging van dit privacybeleid binnen de organisatie, door uw persoonsgegevens te beschermen. Enig ander materiaal, informatie en ideeën (transmissie) welke u overbrengt via de internetsite zal worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet uw eigendom. Vastgoedfuncties.nl is niet verantwoordelijk voor het vrijkomen van persoonsgegevens in deze situaties. Vastgoedfuncties.nl is vrij om deze gegevens en de daarbij gebruikte ideeën, know-how of technieken te openbaren, kopiëren, reproduceren, distribueren en/of op andere wijze te gebruiken voor commerciële en niet-commerciële doeleinden.

Gebruik van ‘cookies’
Om het gebruiksgemak van deze website te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een ‘cookie’ is een klein bestandje dat uw webbrowser op de harde schijf van uw computer plaatst. Zodra u opnieuw bij Vastgoedfuncties.nl inlogt, wordt uw computer herkend op basis van de ‘cookie’. Indien u niet wilt dat Vastgoedfuncties.nl een ‘cookie’ op uw harde schijf laat installeren, kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van ‘cookies’ niet accepteert en deze heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, kan dat mogelijk gevolgen hebben voor het gebruiksgemak van deze internetsite.

Klikgedrag en IP-adres
Op de websites van Vastgoedfuncties.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Vastgoedfuncties.nl haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maakt Vastgoedfuncties.nl ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen worden in beginsel verder niet gekoppeld aan identificeerbare informatie, tenzij u hiervoor expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Links naar andere websites
Op Vastgoedfuncties.nl treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Vastgoedfuncties.nl kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Specifieke bepalingen Vastgoedfuncties.nl
In het kader van de dienstverlening van Vastgoedfuncties.nl worden de contactgegevens en andere gegevens die u als onderdeel van het registratieproces heeft verstrekt, door Vastgoedfuncties.nl vastgelegd en gebruikt om u de informatie te kunnen verstrekken waarom u hebt gevraagd.

Online aanmelding kandidaten
Indien u zich online aanmeldt wordt u geregistreerd als gebruiker van Vastgoedfuncties.nl. Als geregistreerde gebruiker kunt u inloggen op de website Vastgoedfuncties.nl. U kunt vervolgens een profiel aanmaken. Deze gegevens zijn beschermd door uw wachtwoord en zijn alleen voor u toegankelijk. U kunt uw gegevens op elk gewenst moment verwijderen en aanpassen.

Profiel
Indien u een profiel invult Vastgoedfuncties.nl en een Vacature of CV toevoegt, dan kunnen deze gegevens aan klanten van Vastgoedfuncties.nl ter beschikking worden gesteld voor zoeken, raadplegen en downloaden via de CV-database. Bij bepaalde velden kunt u aangeven dat u deze niet zichtbaar wilt maken voor werkgevers (anonieme CV’s).

Vastgoedfuncties.nl kan online sollicitaties niet beperken voor bepaalde klanten en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventualiteiten.

Wij wijzen u erop dat sommige van onze bezoekers gevestigd kunnen zijn in landen buiten de Europese Economische Ruimte, waar het niveau van bescherming van persoonsgegevens kan afwijken van het niveau van bescherming in Nederland.

Indien u ervoor kiest een profiel in te vullen en uw CV te plaatsen in onze database, dan vertrouwen wij erop dat u uw gegevens up-to-date houdt. U dient uw CV tenminste iedere zes maanden te updaten, in het bijzonder indien uw contactgegevens gewijzigd zijn. U kunt te allen tijde in uw account inloggen en uw gegevens wijzigen, op dat moment zullen wij uw CV en profiel in onze database terugplaatsen.

Vastgoedfuncties.nl behoudt zich het recht voor om CV’s uit onze database te verwijderen waarvan de inhoud in strijd met de wet of anderszins aanstootgevend is.

Statistische gegevens
Wij verstrekken geaggregeerde gegevens over bezoekers en gebruikers van onze website aan recruiters (zoals het aantal CV’s in de database, of het aantal bezoekers van de website) en voor andere rechtmatige doeleinden. We verstrekken deze gegevens aan klanten, adverteerders, toeleveranciers en andere goed bekend staande derde partijen. Deze gegevens zullen geen informatie bevatten die het mogelijk maakt natuurlijke personen te identificeren.

Herzieningen
Vastgoedfuncties.nl kan tussentijds deze privacy statement bijwerken wanneer er zich ontwikkelingen voordoen op het gebied van de technologieën die Vastgoedfuncties.nl gebruikt om met u te communiceren. Herzieningen zullen bekend worden gemaakt via deze pagina.

Deel nu op :Share on LinkedInEmail this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter