• Purmerend
 • Solliciteren is gesloten

Site Twijnstra Gudde Executive Search

De Zorgcirkel werkt met liefdevolle aandacht en professionele zorg voor ouderen en zoekt de verbinding met anderen om dit mogelijk te maken. Zij maken zich sterk voor een maatschappij waarin ouderen zich gezien en gewaardeerd voelen.

De Zorgcirkel is specialist in ouderenzorg, -behandeling en -revalidatie en biedt met ruim 4.300 medewerkers en 1.200 vrijwilligers persoonsgerichte zorg aan ruim 10.000 ouderen en hun naasten. Dit gebeurt op de 27 locaties, en, bij voorkeur, bij mensen thuis. De Zorgcirkel is actief in Zaanstreek, Purmerend, Edam-Volendam, Alkmaar, Heiloo-Egmond e.o. De Zorgcirkel werkt samen met een groot aantal organisaties. Onder andere zorgverzekeraars, zorgkantoren, gemeenten, welzijns- en zorgorganisaties (waaronder ziekenhuizen en VVT-instellingen (verpleging, verzorging en thuiszorg), huisartsen en woningcorporaties. Maar ook met organisaties op het gebied van onderwijs, onderzoek en wetenschap en in diverse ketens en professionele netwerken.

Samen met cliënten en de mensen om hen heen ontdekt De Zorgcirkel, welke behoeften de cliënten hebben in de fase van hun leven waarin zij verkeren. Zodat zij het leven ten volle blijven beleven, als mens onder de mensen. Samen met de cirkel van vertrouwde mensen in hun omgeving zorgt De Zorgcirkel voor professionele hulp en ondersteuning die zoveel mogelijk vrijheid geeft.

De kernwaarden: denken en handelen vanuit de behoefte van de client; omarmen van veranderingen die hieraan bijdragen; verantwoordelijkheid nemen en initiatief tonen en uitgaan van evenwaardigheid, staan centraal in het dagelijkse handelen van de medewerkers van De Zorgcirkel.

De Zorgcirkel wordt bestuurd door een tweehoofdige Raad van Bestuur. In het besturingsmodel staan de regio’s centraal. Elke regio wordt bestuurd door een regioteam onder voorzitterschap van een regiodirecteur. De staf- en ondersteunende functies zijn georganiseerd in een ondersteuningslint. Samen bieden zij ondersteuning aan de regio’s en de Raad van Bestuur vanuit een integraal perspectief dat breder is dan het eigen vakgebied. Vastgoed en
Nieuw Wonen maakt onderdeel uit van dit ondersteuningslint.

Vastgoed en Nieuw Wonen
De afdeling Vastgoed en Nieuw Wonen draagt, samen met de regio’s, zorg voor een veilige en prettige woonomgeving waarbij cliëntbehoefte voorop staat. Deze afdeling heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld van traditioneel vastgoed naar vastgoed en nieuw wonen.
Vastgoed en Nieuw Wonen voert het beheer en onderhoud uit aan het vastgoed dat in gebruik is. Dit betreft 27 locaties. Op diverse locaties zijn renovatie- en transformatieprojecten in uitvoering of in ontwikkeling naast verscheidene sloop- en/of nieuwbouwprojecten. Daarnaast ontwikkelt men “nieuwe woonvormen met zorg”. Allen in verbinding met de zorgconcepten die men wil bieden. Dit vraagt om investeringen in vastgoed en de ontwikkeling van nieuwe woonzorgconcepten die ook in de toekomst blijven voldoen aan de wensen van de ‘nieuwe’ ouderen.
Op dit moment wordt een strategisch vastgoedplan ontwikkeld waarin de in- en externe ontwikkelingen, de strategie van De Zorgcirkel en de afgeleide visie op zorg en wonen centraal staan. Ook de duurzaamheidsopgave voor alle locaties vormt een belangrijke opgave in dit plan.

De opgave
De opgave van de nieuwe manager is gericht op:

 • Het vertalen van de visie op zorg en de strategie van De Zorgcirkel naar vastgoed en woonzorgconcepten.
 • Het in verbinding met de regio’s realiseren van het strategisch vastgoedplan op gebied van renovatie, transformatie, onderhoud, beheer, bouwen, nieuwe woonconcepten en de duurzaamheidsopgave binnen vastgoed.
 • Het ontwikkelen van het team Vastgoed en Nieuw Wonen vanuit verbindend, coachend en faciliterend leiderschap.

De manager Vastgoed en Nieuw Wonen is verantwoordelijk voor:

 • Het leveren van een actieve bijdrage vanuit Vastgoed en Nieuw Wonen aan het strategisch beleid van De Zorgcirkel.
 • Het laten aansluiten van Vastgoed en Nieuw Wonen bij de woon- en zorgbehoefte van de oudere van de toekomst en de stijging van de totale zorgvraag binnen de beschikbare investeringsruimte en de kaders vanuit de strategie.
 • Het implementeren en realiseren van het strategisch vastgoedplan in verbinding met de regio’s binnen De Zorgcirkel.
 • Het managen van impactvolle vastgoedprogramma’s binnen de (financiële) kaders.
 • Het onderhouden en aangaan van externe samenwerkingsrelaties.
 • Het leidinggeven aan en doorontwikkelen van het team Vastgoed en Nieuw Wonen binnen een cultuur waarin (persoonlijke) ontwikkeling wordt gestimuleerd, wordt samengewerkt vanuit vertrouwen en ruimte, de visie op zorg en wonen centraal staat, en waar met plezier wordt gewerkt aan het realiseren van de doelstellingen.
 • Het ondersteunen van RvB en de regio’s vanuit een integrale blik én in verbinding met het ondersteuningslint.
 • Een goede samenwerking met de medezeggenschapsraden.
 • Het verder vormgeven van een visie op duurzaamheid.

De manager rapporteert aan de Raad van Bestuur en levert als lid van het Strategieteam, het Koersteam en het managementteam een bijdrage aan het tactisch en strategisch organisatiebeleid.
Hij/zij geeft direct leiding aan team Vastgoed en Nieuw Wonen, bestaande uit circa 15 medewerkers.

Het profiel
De nieuwe manager:

 • Heeft een afgeronde academische opleiding of beschikt over academisch werk- en denkniveau.
 • Heeft ruime leidinggevende ervaring binnen vastgoed en nieuw wonen op gebied van renovatie, transformatie, onderhoud, beheer en het realiseren van nieuwe woonconcepten.
 • Weet zijn/haar heldere visie op de duurzaamheidsopgave binnen vastgoed te verankeren in de praktijk.
 • Heeft ervaring op het gebied van het leiden van impactvolle strategische vastgoedprogramma’s.
 • Begrijpt de wijze waarop vastgoed wordt gefinancierd en hoe dit werkt binnen corporaties. Heeft kennis van financiën en financiering.
 • Heeft affiniteit met de thema’s die spelen in de zorg. Ervaring binnen de zorg is een pré.
 • Is gewend om de dynamiek en kenmerken van een nieuwe omgeving snel te doorgronden.
 • Is een echte netwerker. Kan een stevige positie innemen aan bestuurlijke tafels.
 • Beschikt over verbindend en faciliterend leiderschap gericht op samenwerking, de relatie en realisatie.
 • Kan overzicht en regie behouden vanuit complexiteit, is analytisch sterk, coacht en spiegelt.
 • Is communicatief sterk.
 • Hecht waarde aan de visie van De Zorgcirkel op persoonsgericht werken.
 • Heeft een actieve en ondernemende instelling. Is nieuwsgierig, verfrissend, daadkrachtig en vernieuwend.
 • Is authentiek, laagdrempelig, betrouwbaar, creëert draagvlak en is duidelijk.
 • Denkt en handelt vanuit het groter geheel en is bestuurlijk sensitief.

Arbeidsvoorwaarden
Honorering vindt plaats op basis van kennis en ervaring en conform de CAO VVT, schaal 75. Het betreft een fulltime aanstelling (36 uur) voor 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband.

Procedure en planning
De procedure is erop gericht om de manager voor 1 juni 2022 te benoemen. De Zorgcirkel laat zich in deze procedure begeleiden door Margo Elemans, partner, en Marije Boon, senior consultant van TwynstraGudde Executive Search.

De kennismakingsgesprekken met Margo Elemans en/of Marije Boon vinden online plaats in week 17. De gespreksronden met de selectie- en de benoemingsadviescommissie worden, onder voorbehoud, gehouden resp. op 17 en 23 mei.
Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure. Een ontwikkelassessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Margo Elemans van TwynstraGudde Executive Search (mel@tg.nl).
Heeft u voor deze functie belangstelling, dan ontvangt TwynstraGudde Executive Search uiterlijk op 26 april 2022 uw motivatiebrief en cv t.a.v. mevrouw M. Elemans via deze sollicitatielink.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 • Locatie Purmerend
 • Aantal uren 36 uur per week
 • Salaris
Direct solliciteren