Sollicitatiebrief / Motivatiebrief

De sollicitatiebrief (of motivatiebrief) vormt samen met je CV je sollicitatie. Een CV is los van de sollicitatiebrief te lezen, maar andersom niet! In je sollicitatiebrief licht je namelijk toe waarom jij geschikt bent voor de functie en wat jou motivatie is om voor die specifieke functie te solliciteren. Hierbij verwijs je naar je CV. De sollicitatiebrief is vaak ook het eerste wat een werkgever onder ogen krijgt en hier wordt dus ook al meteen een selectie gemaakt. Een goede sollicitatiebrief is dus essentieel. Je moet er voor zorgen dat de brief de lezer uitnodigt om ook naar je CV te kijken. De lezer moet in een beknopte brief overtuigd raken van je kwaliteiten, je positieve eigenschappen en je motivatie voor de functie. Motiveer duidelijk waarom jij geschikt bent voor de functie en waarom je graag voor de betreffende werkgever wilt werken. Doe dus ook je huiswerk en laat zien dat je ook iets over het bedrijf weet!

Tips sollicitatiebrief

 • Maak de brief persoonlijk door deze aan iemand te richten
 • Gebruik overal ‘u’ en ‘uw’
 • Begin een alinea nooit met ‘ik’
 • Houd de brief leesbaar met korte bondige zinnen en zonder spelfouten
 • De lengte van de sollicitatiebrief mag maximaal 1 A4 zijn
 • Verwijs in de brief naar het bijgevoegde CV
 • Vermijd cliché’s
 • Laat je brief lezen door anderen
Gebruik de volgende opmaak/indeling van de brief:
 • Geadresseerde
 • Plaats, datum
 • Betreft: ‘vacature xxx’
 • Aanhef
 • Reden sollicitatie (1e alinea)
 • Motivatie (2e alinea)
 • Geschiktheid (3e alinea)
 • Afsluiting met verwijzing naar CV en dat je deze graag toelicht in een persoonlijk gesprek
 • Slotzin: ‘Met vriendelijke groet’
 • Naam + contactgegevens en handtekening
 • Verwijzing naar bijlage (CV)

Meer tips en informatie over solliciteren en carrière

Deel nu op :Share on LinkedInEmail this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter