27 feb 2018

Adviseurs Accountmanager Vastgoed

Gemeente Haarlemmermeer – Door Gemeente HaarlemmermeerHoofddorp, Noord-Holland, Nederland

LET OP: Deze vacature is verlopen. Het kan dus zijn dat de vacature niet langer relevant is.

Functie omschrijving

Accountmanager Vastgoed
Functioneel adviseur 1

 

 

 

 

Haarlemmermeer is een van de grootste gemeenten in Nederland met 146.000 inwoners, 18.500 hectare land en opgebouwd uit 26 kernen. Met zicht op de fusie gaan de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede & Spaarnwoude per 1 januari dit jaar ambtelijk samen verder als één gemeente in een gebied van het Noordzeekanaal tot aan de Kagerplassen. Met veel groen in het noorden en zuiden en een sterk economisch gebied in het midden met Schiphol en grote bedrijvigheid. Er ontstaat een gemeente waar het goed wonen is, met een uniek open en groen landschap, met veel recreatiemogelijkheden en met bijzonder cultureel erfgoed. Het is hier groen en stads tegelijk. Het bouwen aan Haarlemmermeer en het managen van onze organisatie vraagt om gedrevenheid. Heb jij dat, in combinatie met resultaatgerichtheid, dan pas je goed bij ons. En bij onze ambitie om een van de beste servicegemeenten van Nederland te worden. Daar hebben we professionele mensen bij nodig, die midden in de maatschappij staan. We bieden je alle kansen om je breed te ontwikkelen, hebben interessante arbeidsvoorwaarden en bieden iedere dag een andere werkvloer.

 

Cluster Grond- en Vastgoedzaken
Cluster Grond- en Vastgoedzaken stelt zich ten doel op professionele wijze invulling te geven aan het gemeentelijk grond- en vastgoedbeleid en adviseert bij de voorbereiding en uitvoering van ruimtelijke en investeringsprojecten. Binnen de nieuwe cluster zijn voor de taakvelden grond en vastgoed alle taken op het gebied van beleid, (project)advisering, verwerving, uitgifte en beheer samengebracht.

De cluster staat voor een solide grondbeleid waarbij situationeel grondbeleid het uitgangspunt is. De uitgangspunten voor het grondbeleid en voor de financiële verantwoording zijn in diverse beleidsnota’s vastgelegd en daarmee geborgd. De beleidsnota’s worden regelmatig geactualiseerd. Advisering aan ruimtelijke projecten vormt een ander belangrijk onderdeel van het takenpakket.

Ten aanzien van het vastgoed streeft het cluster naar een optimale balans tussen maatschappelijk en financieel rendement van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Een planmatige aanpak vormt hiervoor de basis. De ambitie is om ook voor dit taakveld tot een stevige verankering van deze aanpak in een strategische agenda, beleidsnota’s en (meer)jarenplannen te komen.

Team Vastgoedzaken

Het team Vastgoedzaken van de gemeente Haarlemmermeer is onderdeel van de cluster Grond- en Vastgoedzaken en is verantwoordelijk voor de totale gemeentelijke vastgoedportefeuille. Team Vastgoedzaken houdt zich bezig met het verwerven, beheren, exploiteren, van gebouwen en gronden en het verkopen van gebouwen. Het team bestaat uit 19 FTE. Op dit moment zit het team in een transitiefase, waarbij een doorontwikkeling van het team in gang is gezet van traditioneel vastgoedbeheer naar professioneel vastgoedmanagement op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Doel is de gemeentelijke vastgoedportefeuille zo efficiënt, doelmatig, duurzaam en betaal mogelijk te maken en te houden.

Het portefeuilleplan van het team Vastgoed geeft richting aan het portefeuille-, asset- en accountmanagement van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Tevens is op basis van het portefeuilleplan de gemeentelijke vastgoedportefeuille onderverdeeld in een kern-portefeuille en niet-kernportefeuille. Belangrijke opgaven de komende jaren zijn het terugbrengen van de niet kern-portefeuille gemeentelijke vastgoed door middel van verkoop, het terugdringen van leegstand in de kernportefeuille gemeentelijk vastgoed, het verbeteren van de vastgoedexploitatie, het efficiënt en doelmatig huisvesten van maatschappelijke organisaties, het verduurzamen van het maatschappelijk vastgoed en het professionaliseren van het vastgoedmanagement en dit alles op een open, eenduidige, transparante en proactieve wijze.

 

Jouw rol
Als accountmanager ben je de spin in het web. Je werkt nauw samen met de vastgoedeconoom, de technisch beheerder, de contractbeheerder en de financieel/administratief beheerder, maar je zorgt ook voor afstemming met de portefeuillemanager en de assetmanager. Daarnaast heb je veel contact met maatschappelijke organisaties en instellingen, commerciële partijen en collega’s van de beleidsafdelingen om te komen tot een juiste invulling van verhuur van het gemeentelijk vastgoed. Je begeleidt vastgoedbeheertrajecten, je voert onderhandelingen en laat (complexe) huur-, rechten van opstal- en erfpachtovereenkomsten opstellen. Je analyseert de ontwikkelingen in de vraag- en aanbodzijde van de markt als input voor diverse beleidskaders, zoals het Portefeuilleplan, Accommodatieplan en het Integraal Huisvestingsplan voor de onderwijshuisvesting. Daarnaast match je vraag en aanbod, signaleer je de knelpunten en benoem je oplossingsrichtingen. Ook stel je een vastgoed-ontwikkelplan op voor deelportefeuilles om deze optimaal te laten renderen, evalueer je het vastgestelde beleid en stelt hier verbeteracties voor op (inclusief risicomanagement). Je werkt integrale adviezen uit voor het college van B&W en de gemeenteraad en ben je actief betrokken bij haalbaarheidsanalyses van vastgoedscenario’s. Je neemt deel aan (vastgoed) projecten en stelt i.s.m. de vastgoedeconoom vastgoedexploitaties op.

 

Functies eisen:
Wij zoeken een kandidaat met:

  • een afgeronde en voor het vakgebied relevante opleiding op WO-niveau;
  • relevante en aantoonbare (vastgoed)praktijkervaring (minimaal 10 jaar) bij een gemeente, corporatie of belegger;
  • kennis van wet- en regelgeving op het gebied van huurrecht en ervaring in het voeren van onderhandelingen;
  • ervaring met (complexe) maatschappelijke vastgoedaccommodatievraagstukken, bij voorkeur bij een gemeente of overheidsorgaan;
  • ervaring met het werken in een politiek gevoelige omgeving en vaardig met het omgaan met tegenstrijdige belangen. Je beweegt je gemakkelijk in een gevarieerd belangenspectrum en je onderkent en borgt de gemeentelijke belangen op transparante wijze;
  • een sterk ontwikkeld financieel en commercieel inzicht en je bent scherp in analyses;
  • goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden die je in staat stellen effectief te communiceren met inhoudelijk deskundigen, niet inhoudelijk betrokkenen, bestuurders en andere stakeholders.

Daarnaast beschik je over de volgende eigenschappen:

  • creatief, overtuigend en adviesvaardig
  • verbindend en gericht op samenwerking. Je schuwt confrontaties niet, maar doet dit altijd vanuit een constructieve en helpende houding.
  • energiek, resultaatgericht met een gezonde dosis humor

Inhoudelijke informatie
Herken je jezelf in bovenstaande omschrijving? Wij ontvangen graag jouw reactie met een actueel cv, waarin je aangeeft wat jouw focus is, je ambities zijn en wat jou inspireert in deze functie. Wij kunnen alleen sollicitaties in behandeling nemen die binnenkomen via deze link!

Afhankelijk van je kennis en ervaring word je ingeschaald in schaal 11 (min € 3.348,- en max € 4.859,-), dan wel schaal 12 (min € 4.022,- en max € 5.520,-). De vacature is opengesteld voor 36 uur per week.

Daarnaast beschik je als medewerker over een Individueel Keuze Budget van 16,8% van je bruto jaarsalaris. Je beheert dit budget zelf en je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om dit (of een deel hiervan) te laten uitbetalen of er vakantie uren van te kopen.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Vacature categorieen: Overheid Type vacature: Adviseurs Vacature tags: Fulltime, gemeente, Hoofddorp, Relatiebeheerder., vacature en vastgoed Salaris: € 40.000,-- tot € 60.000,--

1650 total views, 1 today

Solliciteer op deze vacature

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Schrijf je hier in voor de job alert en ontvang de meest recente vacatures voortaan in je e-mail.
ErrorHere