19 jun 2018

Beheerders Coördinerend contractbeheerder

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – Door Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesDen Haag, Zuid-Holland, Nederland

LET OP: Deze vacature is verlopen. Het kan dus zijn dat de vacature niet langer relevant is.

Functie omschrijving

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de zorg voor al het vastgoed van de Rijksoverheid in Nederland. Dat is nogal wat en er komt veel bij kijken om de gebouwen, technische installaties, terreinen en gronden dagelijks te onderhouden. Jij hebt als contractbeheerder niet alleen de nodige kennis en ervaring in huis, maar ook het onmisbare oog voor zowel het grote geheel als voor de kleine lettertjes.

Als coördinerend contractbeheerder ben jij de spil binnen het Rijksvastgoedbedrijf. Jij bent het aanspreekpunt voor de markt over de contracten die jij onder jouw hoede krijgt. Denk daarbij aan onderwerpen als escalaties, contractvoortgang en uitputting. Je werkt in een hecht team van technici en ondersteuners en zorgt voor de kwantitatieve, kwalitatieve, financiële en administratieve uitvoering van de contractwerkzaamheden. Het gaat om verschillende soorten onderhoudscontracten op het gebied van werktuigbouwkunde, bouwkunde en/of elektrotechniek.

Je maakt deel uit van een aanbestedings- en implementatietoetsteam om nieuwe of verbeterde contracten vorm te geven en deze mede uit te voeren. Je bent betrokken bij de ontwikkeling van de interne processen en werkmethodes, en werkt mee aan de invoering ervan.

Jouw taken

 • Je coördineert de juiste en tijdige uitvoering van de werkzaamheden volgens contracten voor dagelijks onderhoud die aan jou zijn toebedeeld.
 • Je stelt het risicodossier op en houdt dit up-to-date.
 • Je werkt volgens het vooraf opgestelde contractbeheersplan.
 • Je stuurt de contracten op basis van systeemgerichte contractbeheersingsmethodiek.
 • Je verdiept zich je in de zogeheten ‘kleine lettertjes’ van de diverse onderhoudsovereenkomsten binnen je portefeuille.
 • Je bent gedelegeerd opdrachtgever en budgetverantwoordelijke over de overeenkomsten in je portefeuille.
 • Je neemt deel aan het inhoudelijke werkoverleg met alle coördinerende contractbeheerders van je cluster, zet activiteiten uit en bewaakt deze.
 • Je coördineert de functionele samenwerking van het eigen team dat bestaat uit een inhoudelijke en een ondersteunende contractbeheerder.
 • Je bent voorzitter van het contractoverleg met opdrachtnemers over contractzaken, beoordeeld prestatielevering, zet activiteiten uit en bewaakt deze.
 • Je stemt vakinhoudelijke en procesmatige aspecten af met collega’s.
 • Je bent verantwoordelijk voor het inregelen (taakverdeling, werkprocessen, kwaliteitsinformatie in systemen) van de overeenkomsten uit je portefeuille.
 • Je signaleert tekortkomingen of risico’s zodat vroegtijdig, of in een escalatieproces, oplossingen kunnen worden gevonden.
 • Je neemt als vertegenwoordiger (en verbindende schakel) van het betreffende cluster deel aan het wekelijks overleg van de objectmanagers in de regio.
 • Je bespreekt periodiek de voortgang van je objecten met de objectmanagers.
 • Je draagt actief bij aan inkooptrajecten en het (her)ontwikkelen van nieuwe contracten of contractvernieuwingen op basis van opgedane ervaringen.
 • Je behartigt de belangen van de sectie als vertegenwoordiger binnen de diverse aanbestedingstrajecten.
 • Je bent medeverantwoordelijk voor het uitvoeren van nieuwe overeenkomsten.

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-diploma bouwkunde, werktuigbouwkunde of elektrotechniek, of een aantoonbaar wo-niveau op basis van de vergelijkbare werkervaring.
 • Je hebt aantoonbaar (juridische) kennis en ervaring op het gebied van contractbeheer, inkoop en contractmanagement (bijvoorbeeld NEVI) .
 • Je bent vertrouwd met huisvestingsprocessen, vastgoed- en objectenbeheer in al zijn facetten.
 • Je bent bekend met en ervaren in het (inhoudelijk) besturen en beheren van verschillende type onderhoudscontracten.
 • Je neemt met interesse kennis van de ‘kleine lettertjes’ binnen de contracten en contractuele voorwaarden.
 • Je hebt enkele jaren ervaring met (aanbestedings)projecten voor dagelijks onderhoud, inclusief het implementeren van de betreffende contracten.
 • Je bent bij voorkeur bekend met de SCB-aanpak (systeemgerichte contractbeheersing).
 • Je bent bekend met het werken volgens risicodossiers en contractbeheerplannen.
 • Je hebt grote affiniteit met aanbestedings- en inkoopregelgeving.
 • Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift.
 • Je hebt enkele jaren ervaring in een coördinerende functie en functioneert goed in een dynamische omgeving met een politiek-bestuurlijke context.
 • Je kunt goed samenwerken en weet een team te motiveren, coachen en binden.
 • Je bent organisatiesensitief, klantgericht, omgevingsbewust en besluitvaardig.
 • Je kunt goed analyseren, overtuigen, plannen en organiseren en je houdt ervan jezelf verder te ontwikkelen.
 • Je houdt graag overzicht over het geheel van je projecten en volgt de voorgang op de voet.


Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau: schaal 12
 • Salaris­omschrijving: Maximaal 12. Inschaling is afhankelijk van de vooropleiding, kennis en ervaring.
 • Maand­salaris: Min €3.560 – Max. €5.292 (bruto)
 • Dienst­verband: Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week: 36
 • Maximaal aantal uren per week: 36
 • Rijbewijs: B

Overige arbeids­voorwaarden
Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

 • Mogelijk is voor deze functie in de toekomst een veiligheidsonderzoek aan de orde. We gaan ervan uit dat je daaraan meewerkt.
 • Een assessment kan deel uitmaken van het selectietraject voor deze functie.

Meer over de functiegroep Expert Vastgoed en Infrastructuur
Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid »

Meer over jouw toekomstige afdeling
De directie Vastgoedbeheer (VB) is verantwoordelijk voor het beheer van de gebouwen, gebouwgebonden (technische) installaties, terreinen en gronden van het Rijksvastgoedbedrijf, zowel in de fase van (tijdelijk) gebruik als leegstand. Bij specialties betreft dit panden, terreinen en gronden die onlosmakelijk verbonden zijn met het primaire proces. Bij kantoren betreft dit panden waar het primaire proces in kan worden uitgevoerd. Daarnaast realiseert de directie de kleinere projecten die het gevolg zijn van (her)ontwikkeling, transformatie of transacties.

Afdeling Technisch Beheer
De afdeling Technisch Beheer (TB) heeft een landelijke, productgeoriënteerde indeling. Zij is integraal verantwoordelijk voor het vaststellen van de kwaliteit van het vastgoed door onderhoudsinspecties en het vervolgens opstellen van (meerjaren)onderhoudsprogramma’s. TB zet die als projectopdrachten uit binnen de directie VB. Daarnaast omvat TB ook de onderwerpen die een landelijke aanpak vergen en centraal gestuurd moeten worden.

Sectie Beheer Onderhoudscontracten
De sectie Beheer Onderhoudscontracten (BOC) voert de ontwikkeling, verbetering, implementatie en het contractbeheer voor de landelijke (mono- en multidisciplinaire) contracten van het dagelijks onderhoud, de integrale beheercontracten, de servicecontracten voor de wettelijke keuringen en de servicecontracten voor de gebruikersinstallaties van de rijkspanden. De contracten bevatten activiteiten die periodiek uitgevoerd moeten worden. Het gaat dan om onder andere preventief en correctief onderhoud en inzicht in wettelijke verplichtingen. Op basis van deze contracten wordt ook de behoefte voor het meerjarenonderhoud per object of complex opgesteld. Ook de landelijke storingstelefoon is onderdeel van BOC. Daarnaast worden bij BOC de contracten binnen de diverse ICT-systemen ingeregeld en wordt gezorgd voor autorisatieaanvragen voor zowel leveranciers als RVB-gebruikers. Tot slot is BOC ook verantwoordelijk voor het doorvertalen van de onderhoudsbehoefte van de objecten naar bestekken en contracten en contractaanvragen.

Cluster Bijzondere contracten
Het cluster Bijzondere Contracten richt zich vooral op het contractbeheer van de bijzondere, soms volledig geïntegreerde contracten voor onder meer paleizen en integrale beheercontracten. Ook vervullen we de projectleidersrol voor nieuw af te sluiten landelijk onderhoudscontracten voor de rijksgebouwen en de gebouwen van Defensie. Binnen dit cluster werken contractbeheerders met een coördinerende, inhoudelijke en ondersteunende functie. Naast het contractbeheer leveren we ook aan het cluster Instandhouding de technisch noodzakelijke vervangingsopgave en de complete onderhoudstoestand per object.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksvastgoedbedrijf
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Zo draagt BZK eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen, in buurten waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt.

‘Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.’

Rijksvastgoedbedrijf
Het Rijksvastgoedbedrijf is verantwoordelijk voor de grootste vastgoedportefeuille van Nederland: 81.000 hectare en 13,3 miljoen m² bruto vloeroppervlak. De medewerkers ontwikkelen en beheren een unieke vastgoedportefeuille met onder andere rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten.

Het Rijksvastgoedbedrijf is op 1 juli 2014 ontstaan uit de fusie van vastgoedonderdelen van het ministerie van Defensie, de Dienst Vastgoed Defensie, de Rijksgebouwendienst, het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf en de directie Rijksvastgoed van het ministerie van BZK.

Contactpersonen
Voor meer informatie over deze vacature:
De heer Kees van Dal, Middenmanager DGVBR/RVB/Vastgoedbeheer
06-15098955

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:
Marilyn Antonia, backoffice werving & selectie
postbus.solliciteren@minbzk.nl
06-50738020

Violette van den Berg, backoffice werving & selectie
postbus.solliciteren@minbzk.nl
06-46859463

Solliciteren?
Extern solliciteren
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksvastgoedbedrijf nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via deze link verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Een ieder, ongeacht het geslacht, wordt uitgenodigd te solliciteren, tenzij anders vermeld. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Vacature categorieen: Juridisch Type vacature: Beheerders Salaris: € 40.000,-- tot € 60.000,--

1324 total views, 2 today

Solliciteer op deze vacature

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Schrijf je hier in voor de job alert en ontvang de meest recente vacatures voortaan in je e-mail.
ErrorHere