Om op een aangename manier te wonen of te werken in een ruimte, is een gezond binnenklimaat van groot belang. Een aangenaam binnenklimaat wordt bepaald door onder meer de temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid. Ook andere factoren spelen een rol, bijvoorbeeld de hoeveelheid fijn stof en de aanwezigheid van schadelijke gasdeeltjes. Er bestaan gespecialiseerde firma’s die een onderzoek uitvoeren naar de kwaliteit van het binnenklimaat. Voor personen die werkzaam zijn in de vastgoedsector is het echter nuttig om zelf over een aantal meetinstrumenten te beschikken waarmee u onmiddellijk temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, geluid en eventuele schadelijke gasconcentraties kunt meten.

Temperatuur en relatieve luchtvochtigheid
Een aangenaam binnenklimaat wordt in sterke mate beïnvloed door de temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid. De ideale relatieve luchtvochtigheid in een woon- of werkruimte ligt tussen 40% en 60%. Een te lage luchtvochtigheid leidt tot huidirritatie en uitdroging van de slijmvliezen. Een te hoge luchtvochtigheid werkt schimmelvorming in de hand, wat een gevaar inhoudt voor uw gezondheid. In het uitgebreide gamma van Conrad treft u relatief goedkope meters aan die zowel de temperatuur als de relatieve luchtvochtigheid meten. Een te hoge of te lage relatieve vochtigheid kan doorgaans snel verholpen worden door de ventilatie in het gebouw te verbeteren, de plaatsing van luchtbevochtigers of -ontvochtigers enzovoorts.

Luchtkwaliteit en schadelijke stoffen
De aanwezigheid van allerlei stofdeeltjes en schadelijke gassen heeft een negatieve invloed op de luchtkwaliteit in een gebouw. In het aanbod van Conrad vindt u verschillende types koolstofdioxidemeters. Ook voor de detectie van het dodelijke koolstofmonoxidegas treft u diverse apparaatjes aan. Er bestaan eveneens betaalbare toestellen voor het meten van de concentratie aan formaldehyde, een vluchtige stof die aanwezig is in bijvoorbeeld spaanplaten, lijmen en onderhoudsproducten. Een te hoge formaldehydeconcentratie in de omgevingslucht leidt tot allerlei gezondheidsklachten en zelfs kanker. Met een betrouwbare meter kunt u snel de concentratie aan formaldehyde in een ruimte nagaan.

Geluidshinder
In het overbevolkte Nederland is lawaaihinder iets waarmee we dagelijks te maken krijgen. Het terugdringen en beperken van geluidshinder is een absolute must voor het creëren van een aangename woon- of werkomgeving. Om objectief te kunnen vaststellen hoeveel lawaaihinder er in een gebouw aanwezig is door bijvoorbeeld een drukke verkeersweg, overvliegende vliegtuigen of een nabije spoorweg, schaft u zich best een decibelmeter aan. Voor enkele tientallen euro’s bezit u reeds een eenvoudige geluidsmeter.