• Heemstede
 • Solliciteren is gesloten

Jong Leren

Jong Leren is een innoverende onderwijsstichting met 22 basisscholen in de regio Haarlemmermeer, Aalsmeer, Heemstede, Zandvoort en Bloemendaal. Onze scholen verzorgen uitdagend en eigentijds onderwijs, dat inspeelt op de individuele ontwikkeling van alle leerlingen in een veilige omgeving. Onderwijs waarin vertrouwen en duurzaamheid centraal staan, waar onze leerlingen steeds meer eigenaar worden van hun eigen ontwikkeling en zich voorbereiden op hun toekomst. Onze gedrevenheid zie je terug in onze ambitieuze plannen voor de toekomst en onze schoolgebouwen.

Wij zijn per 1 oktober 2022 op zoek naar een

Beleidsmedewerker/projectleider huisvesting en facilitair (m/v) 
0,4 – 0,6 FTE

De opdracht van Jong Leren, het verzorgen van goed onderwijs, komt tot uiting in onze slogan: ‘De kunst van het leren’. Het woord kunst staat enerzijds voor vakmanschap, anderzijds voor creativiteit en inventiviteit. Belangrijke competenties, zeker waar het leren betreft; voor onze leerlingen, maar ook voor de professionals die bij Jong Leren werken. Jong Leren staat voor:

 • Ruimte geven
 • Elkaar uitdagen
 • Samen leren

Op het stafkantoor van Jong Leren ondersteunt een team van (beleids)medewerkers het bestuur en de scholen bij onder andere de onderwijskwaliteit- en ontwikkeling, innovatie, financiële exploitatie, personeelsontwikkeling, nieuwbouw, renovatie en beheer van gebouwen, communicatie, secretariaat en ICT-ontwikkeling.

Interne structuur
Jong Leren wordt geleid door het College van Bestuur (CvB), bestaande uit John van Veen en Marlies Bos. Zij zijn integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, het beheer van de stichting en de kwaliteit van het onderwijs. De scholen worden aangestuurd door schooldirecties, waarmee regelmatig structureel en informeel overleg plaats vindt op stichtings- en schoolniveau.
Het CvB legt verantwoording af over het gevoerde beleid en besteding van middelen aan de Raad van Toezicht (RvT). Samen met het CvB past de RvT de beginselen toe van de Code Goed Bestuur PO.

Over de functie
Als beleidsmedewerker Huisvesting en Facilitair werk je in een dynamische omgeving. Je staat midden in het centrum van alles wat er speelt op het gebied van huisvesting en facilitaire zaken, soms coördinerend of als projectleider en in andere gevallen als adviseur.

Verantwoordelijkheden Onderwijshuisvesting

 • Je adviseert het bestuur over nieuwbouw, verbouw en renovatie;
 • Je levert een bijdrage aan de planontwikkeling voor nieuwbouw, verbouw;
 • Je adviseert over uitbreiding en technisch ontwikkeling van gebouwen;
 • Je treedt namens Jong Leren op als projectleider bij nieuw- en verbouwprojecten;
 • Je bent de verbindende factor voor-, tijdens- en na de bouwactiviteiten tussen het schoolbestuur, de scholen en de gemeente;
 • Je organiseert periodieke afstemming met scholen over gebouw/gymzaal en je beoordeelt ingediende vernieuwings- of vervangingsaanvragen van scholen op technische haalbaarheid en op budgettaire gevolgen;
 • Je bent verantwoordelijk voor de aansturing, afstemming en het toezicht op de externe partij die de uitvoering van het meerjarenonderhoudsplan en de jaarplannen op zich neemt;
 • Je neemt namens Jong Leren deel aan beheerstichtingen en/of VVE.

Verantwoordelijkheden Facilitaire zaken

 • Je vertaalt ontwikkelingen binnen en buiten de schoolorganisatie ten aanzien van inkoop en facilitaire zaken en signaleert relevante ontwikkelingen en tendensen;
 • Je stelt stichtingsbreed het  inkoop- en aanbestedingsbeleid op;
 • Je formuleert beleidsvoornemens ten aanzien van aspecten van inkoop, aanbestedingen en facilitaire zaken;
 • Je bent verantwoordelijk voor de centrale inkoop en coördineert (Europese) aanbestedingen;
 • Je onderhoudt contacten met leveranciers;
 • Je ziet toe op de uitvoering van de contracten;
 • Je coördineert de verhuur en het medegebruik van gebouwen door derden;
 • Je draagt zorg voor goed lopende logistieke processen;
 • Je verzorgt het contractbeheer.

Het onderhoud en technisch beheer van de gebouwen is uitbesteed aan een externe partij.

We verwachten van jou dat je

 • Beschikt over een HBO/WO-diploma bouwkunde, facilitair management of vergelijkbaar;
 • Ervaring hebt als beleidsadviseur en/of projectleider op het gebied van nieuwbouw- en verbouwprojecten voor het (primair) onderwijs;
 • Kennis hebt van relevante wet- en regelgeving, technische installaties, duurzaam bouwen, gezond en veilig binnenklimaat (Frisse scholen) en inzicht hebt in materiaalspecificaties;
 • Besluitvaardig, daadkrachtig en resultaatgericht bent;
 • Zelfstandig opereert waarbij je samenwerking met collega’s opzoekt;
 • Adviesvaardig en een professionele gesprekspartner bent voor externe partijen;
 • Gevoel hebt voor verhoudingen en belangen, vaardig bent in onderhandelen en tegenstellingen weet te overbruggen;
 • Ervaring hebt met het organiseren en het begeleiden van (Europese) aanbestedingen;
 • Ervaring hebt met de financiële aspecten in jouw rol als projectleider;
 • In het bezit bent van een rijbewijs en een eigen auto.

Wij bieden

 • Een inspirerende werkomgeving
 • Een fijn en hecht team van collega’s
 • Een contract voor bepaalde tijd met uitzicht op een vaste aanstelling
 • Een salaris conform de cao primair onderwijs (po), inschaling op basis van werkervaring
 • Een ruime vakantieregeling conform CAO PO
 • Een laptop, telefoon en reiskostenvergoeding.

Solliciteren
Heb je interesse in deze functie, dan ontvangen wij graag jouw motivatiebrief met recent CV. Dit kan door middel van een reactie op de vacature via onze website, of door een mail te sturen naar info@jl.nu. Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Marlies Bos, bestuurder van Jong Leren (marlies.bos@jl.nu, tel 023 529 8988).

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs en zullen wij dan ook niet beantwoorden.

 • Locatie Heemstede
 • Aantal uren 16-24 uur per week
 • Salaris tot €5784,-
Direct solliciteren